Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

О попису

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

 

 

ВЕСТИ
25.05.2023.

СТАРОСТ И ПОЛ

У књизи „Старост и пол“ дати су коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према старости и полу, по петогодишњим старосним групама, до нивоа насељеног места. Поред ових података, у књизи се налазе и подаци о пунолетном становништву (становништво старо 18 и више година), као и подаци о просечној старости становништва.

Детаљније
ВЕСТИ
18.05.2023.

Број и површина стамбених јединица

Према коначним резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, у Републици Србији има укупно 3 613 352 стана, 7 448 настањених просторија и 929 колективних станова. Просечан стан у Републици Србији има 74,7 m².

У књизи „Број и површина стамбених јединица“ Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. према врсти стамбених јединица, до нивоа насеља.

Детаљније