Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

О попису

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

 

 

ВЕСТИ
25.08.2023.

Брачни статус и Фертилитет

Републички завод за статистику објављује две књиге са коначним резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године:

  • Књигу 5. „Брачни статус“, која садржи податке о становништву Републике Србије старом 15 и више година према законском брачном статусу, полу и старости и податке о становништву које живи у ванбрачним заједницама, према полу и старости, по општинама и градовима, и
  • Књигу 6. „Фертилитет“, која садржи податке о становништву старом 15 и више година према броју живорођене деце, полу и старости, по општинама и градовима.

Поред тога, у дисминационој бази објављени су и подаци о становништву старом 15 и више година према календарској години рођења, полу и брачном статусу и подаци о становништву старом 15 и више година према броју живорођене деце, полу, старости и националној припадности, по регионима.  

Детаљније
ВЕСТИ
24.08.2023.

Станови према густини настањености, својини и основу по којем домаћинства користе стан

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о броју станова у Републици Србији према – густини настањености, својини и основу по којем домаћинства користе стан, по општинама и градовима.

Детаљније